Monthly Archive: Ocak, 2013

Madencilikte İzinler

Maden Yasasında Zorunlu İzinler Maden işletme ruhsatının alınmasından itibaren, işletme faaliyetine başlayabilmek için, Yasa’nın 7. maddesinde belirtilen zorunlu izinlerin alınması gerekecektir. Temel üç izin ise, ÇED Belgesi, Mülkiyet İzni ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’dır.  İzinlerin… Okumaya devam et

Öğütme – Değirmenler

Öğütme Öğütme, kırma gibi bir boyut küçültme işlemidir. Kuru ve yaş olarak yapılabilir. İşlemin uygulandığı parçanın ve işlem sonrası ürünün boyutları kırmaya oranla daha küçük olduğundan, kullanılan araçların yapıları buna bağlı olarak kırıcılardan… Okumaya devam et

Sınıflandırma – Klasifikasyon

Sınıflandırma (Klasifikasyon) Çeşitli tane büyüklüğünde ve farklı özgül ağırlıktaki parçaların durgun veya hareket halinde akışkan bir ortam içinde çöktürülmesine “sınıflandırma (klasifikasyon)” denir. Cevher hazırlamada söz konusu akışkan ortam hava veya sudur. Buna göre… Okumaya devam et

Hidrosiklonlar

Hidrosiklonlar Hidrosiklonlar (kısaca siklon diye anılır)basit yapıları, hareket etmeyen parçaları nedeniyle 1890’lı yıllardan buyana endüstride yaygın olarak kullanılmaktadır. Siklonlar gövde çapları ile anılmakta ve uzunluk /çap oranı 2/1 ile 8-10/1 arasında değişmektedir. Sınıflandırmanın olabilmesi için… Okumaya devam et